Adborth


  • Text Size

    Zoom in Regular Zoom out

Os ydych chi wedi defnyddio ein gwasanaeth, neu wedi trio defnyddio ein gwasanaeth, rydyn ni eisiau clywed eich barn.

Rydyn ni eisiau gwybod os cawsoch chi unrhyw broblemau, neu os oes gennych unrhyw syniadau am sut y gallwn ni weithio’n well.
Os oeddech chi’n hoffi gweithio efo ni, neu ein bod wedi gwneud ein gwaith yn dda, rydyn ni eisiau clywed am hynny hefyd.

Mae yna wahanol ffyrdd y gallwch chi wneud hyn:

Ein ffonio 01248670852
Defnyddio ein ffurflen gysylltu ar-lein
Anfonwch e-bost at enquiry@nwaaa.co.uk


Gwneud Cwyn

Os ydych chi’n meddwl bod rhywbeth wedi mynd o’i le pan oedden ni’n gweithio efo chi, fe allwch chi wneud cwyn. I wneud hynny, fe gewch chi ffonio neu ebostio un o’n Rheolwyr i ofyn am ein trefn gwyno. Fe allwn ni anfon copi o’r drefn gwyno i chi a bydd hwnnw’n dweud sut i wneud cwyn

Mae yna wahanol ffyrdd y gallwch chi wneud hyn:

Ein ffonio 01248670852
Defnyddio ein ffurflen gysylltu ar-lein

NWAAA, 14a Llys Onnen, Parc Menai, Bangor, LL57 4DF

www.nwaaa.wales

01248 670852

enquiry@nwaaa.co.uk

Friends of NWAAA

**noder nad oes cyfleuster galw heibio yn y swyddfa**

Beth ydym yn wneud?

Mae Nwaaa yn credu'n angerddol wrth alluogi pobl i oresgyn problemau a gwneud dewisiadau gwybodus a fydd yn gwella eu bywydau. Ein nod yw gweithio gyda phobl cyn i sefyllfa ddod yn argyfwng, a'n nod yw gweithio mewn ffordd sy'n cefnogi annibyniaeth a chyfranogiad. Gelwir hyn yn rymuso.

Mae Nwaaa yn gwerthfawrogi amrywiaeth a gwahaniaeth a bydd yn gweithio'n galed gyda rhywun sy'n dod yn anghenraid neu'n cael ei eithrio oherwydd pwy ydyn nhw. Mae hyn yn golygu ein bod yn ymladd am gyfleoedd cyfartal a hawliau dynol.