Hunan-Eiriolaeth yn Sir Ddinbych


 • Text Size

  Zoom in Regular Zoom out

Hunan-Eiriolaeth yw pan mae grŵp o bobl sy’n rhannu rhywbeth yn gyffredin yn gweithio efo’i gilydd i newid pethau.

 • Mae pobl yn gweithio efo’i gilydd i siarad am broblemau sy’n effeithio ar lawer o bobl eraill.
 • Mae pobl yn gweithio efo’i gilydd i wneud gwasanaethau’n well i bawb.
 • Dyma stori am grŵp hunan-eiriolaeth a’r gwaith wnaethon nhw.

Allwch chi fod yn Hunan-Eiriolwr?

 • Ydych chi’n hoffi rhannu eich syniadau?
 • Ydych chi’n hoffi helpu eraill?
 • Ydych chi’n hoffi bod yn rhan o dîm?
 • Ydy hawliau’n bwysig i chi?
 • Ydych chi eisiau dysgu sgiliau newydd?

Stori Hunan-Eirioli

Sut mae’r Grwpiau’n Gweithio

Mae NWAAA yn cefnogi grwpiau i gael eu sefydlu. Rydym yn helpu arweinwyr grŵp i baratoi ar gyfer cyfarfodydd. Rydym ni’n helpu aelodau’r grŵp i feddwl am yr hyn sydd angen ei newid a helpu i gynllunio sut i wneud newid yn digwydd. Gallwch gysylltu â NWAAA i ofyn am ymuno â grŵp, neu osod grŵp newydd i fyny yn Sir Ddinbych.

 • Mae’r bobl sy’n mynd i grwpiau yn cael eu galw’n aelodau.
 • Mae gan yr aelodau bleidlais i benderfynu pwy fydd arweinwyr y grŵp.
 • Mae’r aelodau yn gyfrifol am ba waith y mae’r grŵp yn ei wneud.
  Aelodau cefnogi NWAAA i weithio gyda’i gilydd fel y gallant wneud newid yn digwydd.
 • Arweinwyr grŵp cefnogi NWAAA i gwrdd â grwpiau a sefydliadau eraill. Siaradant am waith y grŵp, ymunwch â digwyddiadau mawr a siarad â gwasanaethau am y newidiadau y maent am eu cael.

Mae grwpiau yn Sir Ddinbych yn tyfu! I weld beth maen nhw wedi bod i glicio ar y ddolen Newyddion. I weld beth sy’n digwydd yn fuan, cliciwch ar y cyswllt Digwyddiadau.

Os ydych chi'n teimlo bod angen atgyfeiriad rhywun, ffoniwch ni i drafod 01248 670852

NWAAA, 14a Llys Onnen, Parc Menai, Bangor, LL57 4DF

www.nwaaa.wales

01248 670852

enquiry@nwaaa.co.uk

Friends of NWAAA

**noder nad oes cyfleuster galw heibio yn y swyddfa**

Beth ydym yn wneud?

Mae Nwaaa yn credu'n angerddol wrth alluogi pobl i oresgyn problemau a gwneud dewisiadau gwybodus a fydd yn gwella eu bywydau. Ein nod yw gweithio gyda phobl cyn i sefyllfa ddod yn argyfwng, a'n nod yw gweithio mewn ffordd sy'n cefnogi annibyniaeth a chyfranogiad. Gelwir hyn yn rymuso.

Mae Nwaaa yn gwerthfawrogi amrywiaeth a gwahaniaeth a bydd yn gweithio'n galed gyda rhywun sy'n dod yn anghenraid neu'n cael ei eithrio oherwydd pwy ydyn nhw. Mae hyn yn golygu ein bod yn ymladd am gyfleoedd cyfartal a hawliau dynol.