Lle da i ddechrau

Welcome | Croeso | Fáilte | бажаний | Bienvenuee

Witamy | Välkommen | 欢迎

  • Text Size

    Zoom in Regular Zoom out

Sir y Fflint

Eiriolaeth a Chefnogaeth Annibynnol Gwynedd a Môn ar gyfer Hunan-eiriolaeth

Flintshire

Gwasanaeth Eiriolaeth Annibynnol Sir y Fflint a Chefnogaeth i Hunan-eiriolaeth

Sir Ddinbych

Hunan-eiriolaeth yn Sir Ddinbych i Bobl ag Anawsterau Dysgu

RPR

Gwasanaeth Cynrychiolydd Person Perthnasol â Thâl, Gwynedd ac Ynys Môn

Taliadau Uniongyrchol

Gwasanaethau Cymorth Taliadau Uniongyrchol Ynys Môn ar gyfer Anghenion Gofal a Chefnogaeth

Gwaith Arall

Contractau Eiriolaeth Preifat gyda sefydliadau sy’n darparu gofal i oedolion a phlant sy’n agored i niwed

et|icon_house|

NWAAA, 14a Llys Onnen, Parc Menai, Bangor, LL57 4DF

www.nwaaa.wales

et|icon_phone|

01248 670852

enquiry@nwaaa.co.uk

et|social_facebook|

Friends of NWAAA

**noder nad oes cyfleuster galw heibio yn y swyddfa**

Beth ydym yn wneud?

Mae Nwaaa yn credu'n angerddol wrth alluogi pobl i oresgyn problemau a gwneud dewisiadau gwybodus a fydd yn gwella eu bywydau. Ein nod yw gweithio gyda phobl cyn i sefyllfa ddod yn argyfwng, a'n nod yw gweithio mewn ffordd sy'n cefnogi annibyniaeth a chyfranogiad. Gelwir hyn yn rymuso.

Mae Nwaaa yn gwerthfawrogi amrywiaeth a gwahaniaeth a bydd yn gweithio'n galed gyda rhywun sy'n dod yn anghenraid neu'n cael ei eithrio oherwydd pwy ydyn nhw. Mae hyn yn golygu ein bod yn ymladd am gyfleoedd cyfartal a hawliau dynol.